Ambulansflyg

Intensivvårdsteamet ombord kan vårda två personer samtidigt. I kabinen finns det plats för en - till två medföljande anhöriga. Flygplanet är utrustat för att både patienter och anhöriga ska kunna färdas med hög komfort. Vi samarbetar med Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset samt transplantationsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Flygplanet är utrustat för alla former av intensivvårdsflyg så som ECMO-patienter (patienter med pågående extrakorporal mebranoxygenering),neonataltransporter men även för donatorer,transplantationspatienter,organ och läkarteam.