Frågor och svar

Vad innebär PPL och CPL?
PPL står för Private Pilot License. Innehavaren av ett PPL får flyga för privat bruk, ta med passagerare och skäligen dela på kostnaden förutsatt att man har ett gemensamt intresse av resan och målet.
CPL står för Commercial Pilot License. Innehavaren kan söka anställning som pilot i ett bolag som bedriver kommersiell flygverksamhet och därigenom flyga för ekonomisk vinning.

Måste man ha perfekt syn för att bli pilot?
Nej, det är helt okej att ha glasögon eller linser.

Vad är minimiålder för att bli pilot?
17 år för PPL och 18 för CPL (vid uppflygningen). Men man får börja logga flygtid från 14års ålder

Kan man arbeta heltid och ta certifikat samtidigt?
Ja, men men för den som vill ta ett CPL så behöver man avsätta ca 6 månader för CPL-teorin.

Vad krävs för att påbörja PPL utbildning?
Egentligen inget, elevtillstånd finns inte längre för helikopter. Däremotmåste man ha genomgått en flygmedecisnk undersökning klass 2 eller 1 innan man flyger som ensam occupant (solo).

Jag har PPL på flygplan kan jag tillgodoräkna mig flygtimmar tack vare det?
Ja 10% men max sex timmar får tillgodoräknas mot ett PPL (H), flera teoretiska ämnen får även tillgodoräknas.

Vad betyder "Type Rating / Typbehörighet"? 
Helikoptrar räknas som olika typer, varje typ kräver att man är behörig att flyga den. Beroende på hur olik den nya typen är jämfört med någon av typerna man redan är behörig på så krävs olika mycket utbildning. En helt ny Typbehörighet innebär 5h flygutbildning, en teknisk kurs och en uppflygning med en kontrollant på minst 1h. Varianter av samma helikoptertyp kan kräva mindre utbildning.

Vilka helikoptrar kan man få type rating på hos er?
R44 och R22. 

Kan man flyga olika typer under PPL utbildningen?
Ja. dock måste man ha gjort 35h flygning i den typen man flyger upp i. När man får sitt PPL cert få man behörighet på den typ uppflygningen gjordes i.

Jag har PPL men vill gå vidare till CPL, hur många flytimmar behöver jag?
Man behöver 155 timmar flygtid och genomförd CPL-teori för att få påbörja praktisk CPL-skolning.